etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot
Envolwe-hankkeen (Nature Based Entrepreneurs and Vocational Education Training Providers Learning and Working Together) tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja laatua vahvistamalla systemaattista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien sekä pien- ja mikroyritysten välillä. Projektissa luodaan työkaluja tämän yhteistyön kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena on koota yhteen, siirtää ja kehittää ammatillisen koulutuksen organisaatiollisia innovaatioita, liittyen yhteistyön kehittämiseen etenkin maaseudun pien- ja mikroyritysten kanssa. Toiminta jakaantuu yleisesti ottaen kolmeen vaiheeseen:

1) Hyvät olemassa olevat käytännöt kootaan yhteen kustakin partnerimaasta, jonka lisäksi apuna käytetään yleisemmin ammatillisen koulutuksen ja yrityselämän yhteistyöhön kehitettyjä malleja
2) Toimivia käytäntöjä kehitetään edelleen soveltumaan erityisesti yhteistyöhön pien- ja mikroyritysten kanssa ja valitut mallit testataan luontoyrittäjyyssektorilla hankkeen 5:ssä partnerimaassa (FIN, EE, UK, NOR ja ITA).
3) Lisäksi pilottien pohjalta kussakin maassa tehdään suunnitelma yhteistyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi pidemmällä aikajänteellä.

Projektin tuloksena syntyy dokumentoituja ja testattuja malleja sekä ohjeistus ja testatut prosessikuvaukset ammatillisen koulutuksen ja pienyrityssektorin yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen pitkäjänteisesti. Nämä mallit ja kuvaukset kootaan yhteen ”European Handbook for Successful VET and small & micro enterprise cooperation”- julkaisuksi. Vahvistuneen yhteistyön tarkoituksena on loppujen lopuksi myös lisätä käytännössä sekä ammatillisten oppilaitosten että pien- ja mikroyritysten kilpailukykyä mahdollistamalla oppilaitosten laajemman palvelutarjonnan sekä tarjoamalla mahdollisesti pienyrityksille yhden lisätulonlähteen liiketoiminnan hiljaisille kausille. Projektin ensisijainen kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen toimijat sekä pien- ja mikroyritykset ja heidän verkostonsa. Projektin toteuttajakonsortio koostuu sekä elinikäisen oppimisen, luonto- ja pienyrittäjyyden sekä maaseudun kehittämisen asiantuntijoista 7 eri maasta (FIN, EE, ITA, EL, UK, NO, BE).

Kansallisen yhteistyöverkoston muodostavat Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Ruralia-instituutti toimii hankkeen koordinaattorina. Ylä-Savon ammatti-instituutin rooli on toimia kansallisena oppilaitospartnerina ja se vastaa mm. käytännön pilottien testaamisesta. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry edustaa puolestaan hankkeessa alan yrittäjiä ja tuo heidän näkökulmansa mukaan yhteistyömallien kehittämiseen.

Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää, tai haluat liittyä mukaan yhteistyöhön, ota yhteyttä keneen tahansa yhteistyöverkostomme jäseneen. Autamme Sinua mielellämme!

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti (koordinaattori)
Yhteyshenkilö: Anne Matilainen. Sähköposti: anne.matilainen(at)helsinki.fi

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry
Yhteyshenkilö: Juha Rutanen. Sähköposti: juha.rutanen(at)helsinki.fi

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yhteyshenkilö: Kaj Jääskeläinen. Sähköposti: kaj.jaaskelainen(at)ysao.fi

 Envolwe -esite
 Envolwe -uutiskirje 1
 Envolwe -uutiskirje 2
 Envolwe -uutiskirje 3
 Envolwe uutiskirje 4
Hankkeen raporttien suomenkieliset tiivistelmät
 WP3 raportin tiivistelmä suomeksi
 WP4 raportin tiivistelmä suomeksi
 WP5 raportin tiivistelmä suomeksi
 Käsikirjan tiivistelmä suomeksi

Kuvat: Kaj Jääskeläinen, Ylä-Savon ammattiopisto

Aikaisemmat kuukausiesittelyt »
Tietoa sähköpostiisi
Valokuvakilpailu »
Envolwe project »
 
Vetovoima
LUMAKO-hanke »
Marjatapahtuma »
Green Care -päivät 2015 »
LT-INNO -hanke »
Luonnontuotepäivät 2015
Connect-VET project »
Vaikuttavuusseminaari
LUMOA -hanke »
 
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry