etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot
Seminaarien ohjelmat ja esitysten lyhennelmät Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja Etelä-Pohjanmaalta keväältä 2012
Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 12.4.2012
 Ohjelma Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 12.4.2012
projektipäällikkö Anne Matilainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti:
 Metsien uudet arvoketjut
erikoissuunnittelija Marko Svensberg, Suomen riistakeskus Riistaa reunoilta -hanke:
 Reuna-alueiden luonnonhoitoon osaamista
luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa:
 Metsätalouden vesiensuojelu kuntoon esimerkkinä Paju-River -hanke
 Metsäkeskuksen toteuttamat metsäluonnon hoitohankkeet vuodesta 1998 lähtien
 Opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä Metsätalouden vesiensuojelu kuntoon, esimerkkinä Paju-River
tutkija Vesa Laulumaa, Museovirasto Skogens kulturarv i Kvarkenregionen SKAIK -hanke:
 Kulttuuriperintökohteet ja metsätalous
 opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä: Kulttuuriperintökohteet ja metsätalous
suunnittelija Lise-Lotte Flemming, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vieraslajit kuriin VIKURI -hanke:
 Vieraskasvilajien torjunta käytännössä
 Opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä: Vieraskasvilajien torjunta käytännössä
kaupunginpuutarhuri Hannu Ojanen, Seinäjoen kaupunki:
 Viheralueiden hoito taajamissa
metsäsuunnittelija / toimitusjohtaja Raimo Asikainen, Lahden Kaupunki / Carelia Forest Oy:
 Hankintapalvelujen digitaalinen kilpailutus "Taajamametsien hoitourakat"
projektipäällikkö Hannu Salo, Lakeuden Elämysliikunta ry:
  Esteettömiä elämyskohteita hanketyönä
kotieläinasiantuntija -lammastilat Milla Alanco, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa ja ruotsinkielinen Pohjanmaa:
 Etelä-Pohjanmaalla toteutettuja maisemakohteita
hankekoordinaattori Reetta Yli-Hynnilä, Härmänmaan 4H-yhdistys ry:
 Kauhavalainen kylämaisema - kohennusta ympäristöön

Uusimaa Mäntsälä 1.3.2012
 Ohjelma Uusimaa Mäntsälä 1.3.2012
luonnonsuojelun erikoissuunnittelija Marja Hokkanen, Metsähallitus Luontopalvelut Etelä-Suomi:
 Retkeilyalueiden ja kansallispuistojen huolto ost
viheraluehoitaja Helena Vaalasti, Espoon kaupunki:
 Maisemanhoito - kokemuksia Espoosta
vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus Luontoympäristökeskus Biodiversiteettiyksikkö:
 Vieraskasvit ja luonnonhoito
projektivastaava Hanna-Leena Keskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri ry Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohanke:
 Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitoon jatkuvuutta
yrittäjä Ilpo Markkola, puu- ja kivityö Ilpo Markkola:
 Maisemanhoitoyrittäjyys - monenlaisia mahdollisuuksia - Yrittäjän puheenvuoro
metsätalousinsinööri Raimo Asikainen, Lahden kaupunki Kunnallistekniikka:
 Hankintapalvelujen digitaalinen kilpailutus, case: Taajamametsien hoitourakat
ylitarkastaja Saku Härkönen, Uudenmaan ELY-keskus Ympäristön tila:
 Vesiympäristön hoito haltuun luvallisesti
hankekoordinaattori Sampo Vainio, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011 -jokikunnostushanke:
 Vesienhoidon suunnitelmat teoiksi
maatalouden ympäristöneuvoja Kaisa Tolonen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö & Baltic Sea Action Group Järki -hanke:
 Suojavyöhykkeet toiminnan tehostajana
tohtorikoulutettava Marjo Valtanen, Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos:
 Hulevedet - kokemuksia bisuodatuksesta
erikoistutkija Päivi Maaranen, Museovirasto Kulttuuriympäristön suojelu:
 Maaseudun kulttuuriperintökohteet - hoidon haasteet
maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki, ProAgria Pirkanmaa Maa- ja kotitalousnaiset:
 Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi

Varsinais-Suomi Loimaa 2.2.2012
 Ohjelma Varsinais-Suomi Loimaa 2.2.2012
johtaja Teppo Vihola, Suomen Maatalousmuseo Sarka:
 Maatalous maisemassa
hankepäällikkö Terhi Löfstedt, MTK Varsinais-Suomi:
 Maisemanhoito, yrittäjyyden näkökulmaa
puistonhoitaja Jukka Mattila, Metsähallitus Luontopalvelut Etelä-Suomi:
 Retkeilyalueiden ja kansallispuistojen huolto ostopalveluna
tutkija Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Turun museokeskus:
 Perinteiset rakennelmat arvokas osa maisemaa - hoidon haasteet
projektipäällikkö Elina Joensuu, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tila vesien hoito VELHO -hanke:
 VELHO vesien ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Varsinais-Suomessa
koulutussuunnttelija Veli-Matti Jalli, Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Cofreen -hanke:
 Ruovikot hyötykäyttöön ja maisemat kuntoon
yrittäjä Veijo Ojansuu, Ympäristö Ojansuut Oy:
 Ympäristö Ojansuut Oy - Yrittäjän puheenvuoro
projektipäällikkö Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus kotiseutukosteikko LIFE+:
 Kosteikot - mahdollisuuksia yrittäjälle
projektipäällikko Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy:
 Hulevedet huomioon
metsänhoitaja Juha Mäkitalo, Turun Kaupunki Kiinteistöliikelaitos välittää yrittäjä Taisto Jangerin terveiset:
 T. Janger Oy - Yrittäjän puheenvuoro
vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos:
 Maisemapellot ja niityt kaupunkialueella
projektikoordinaattorit Natalia Räikkönen & Johanna Vattulainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnonsuojelu:
  Vieraslajit kuriin - kokemuksia Varsinais-Suomesta
rakennusmestari Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesivarat:
 Vesiympäristön hoito haltuun luvallisesti
tutkimus- ja kehityspäällikkö Juha Kääriä, Turun AMK:
 Vesien tila paremmaksi, ympäristöyrittäjät työssä

Aikaisemmat kuukausiesittelyt »
Tietoa sähköpostiisi
Valokuvakilpailu »
Envolwe project »
Vetovoima
LUMAKO-hanke »
 
Marjatapahtuma »
Green Care -päivät 2015 »
LT-INNO -hanke »
Connect-VET project »
Vaikuttavuusseminaari
LUMOA -hanke »
 
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry