etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Kansallinen vieraslajistrategia

Kansallinen vieraslajistrategia on nyt kokonaisuudessaan valmistunut. Maa- ja metsätalousministeriön vieraslajit -nettisivujen kautta www.mmm.fi/vieraslajit voit sekä selata strategiaa että tulostaa sen. Sivuilta löytyy myös asiaan liittyvä tiedote. Vieraslajistrategia on myös valmisteilla englanniksi, ja se linkitetään sivuille ennen kesälomia.

Suomessa esiintyvät vieraslajit ja niiden aiheuttamat haitat tunnistetaan ja torjuntatoimet toteutetaan kattavasti. Näin linjataan kansallisessa vieraslajistrategiassa, joka julkistettiin tänään. Useita haitallisten vieraslajien torjuntatoimenpiteitä käynnistetään tänä vuonna strategiassa esitetyin keinoin.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia tai ne ovat voineet kulkeutua ihmisen mukana uudelle alueelle myös tahattomasti kuten Itämereen laivojen mukana tullut koukkuvesikirppu. Uudessa elinympäristössään nämä meille vieraat lajit voivat muuttaa ympäristöä, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille tai metsätaloudelle.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ympäristöylitarkastaja Johanna Niemivuo-Lahti, p. 040 358 5523
johanna.niemivuo-lahti(a)mmm.fi


«Takaisin uutisiin
Aikaisemmat kuukausiesittelyt
Tietoa sähköpostiisi
Valokuvakilpailu »
Envolwe project »
Vetovoima
LUMAKO-hanke »
Marjatapahtuma »
Green Care -päivät 2013
LT-INNO -hanke »
Luonnontuotepäivät 2013
 
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry